Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

CÔNG TY HỢP DANH LÀ GÌ?

Từ khóa

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014. Vậy Công ty hợp danh nghĩa là gì? công ty có đặc điểm gì? Hãy tìm hiểu ở bài viết dưới đây!


Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp 2014
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung
1. Khái niệm
Công ty hợp danh là loại hình công ty được quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014:
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

2. Đặc điểm công ty hợp danh
 Thành viên: 
 • Công ty hợp danh có 2 loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
 • Số lượng thành viên ít nhất 2 thành viên hợp danh cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên hợp danh của công ty không được là Chủ doanh nghiệp tư nhân; không được là thành viên hợp danh của công ty khác, nếu không được sự đồng ý của tất cả các thành viên hợp danh trong công ty.
 • Thành viên hợp danh có quyền quyết định ngang nhau trong quá trình quản lý, điều hành công ty mà không tính đến phần vốn góp vào công ty nhiều hay ít.
 • Thành viên góp vốn, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào 
 • Thành viên góp vốn được quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng thành viên. 
Tư cách pháp nhân:
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được đăng ký doanh nghiệp.
Huy động vốn: 
 • Không được huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán (cố phiếu, trái phiếu...)
Chuyển nhượng vốn góp:
 • Thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý.
Nguyên tắc quản lý:
 • Là loại hình doanh nghiệp đối nhân
 • Nguyên tắc quản lý dựa trên sự thỏa thuận và đồng nhất giữa các bên song phải bảo đảm các thành viên hợp danh đều được quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty

3. Ưu nhược điểm
Ưu điểm:
 • Kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người để tạo dựng hình ảnh cho công ty
 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.
Nhược điểm:
 • Mức độ rủi ro về vốn trong quá trình của các thành viên hợp danh là rất cao
 • Thành viên góp vốn ít vai trò trong công ty
4. Thủ tục thành lập
Hãy liên hệ ngay khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luatphasan.vnĐiểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
 • Luật sư X: Tư vấn pháp luật miễn phí: Click xem
 • Dịch vụ ly hôn: Cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh nhất Click xem
 • Đăng ký thông tin khuyến mại Click xem
 • Đơn từ: Đang khuyến mại dịch vụ đổi tên khai sinh giá còn 10 triệu đồng Click xem

Bài liên quan